Kvalitātes standarti

Profesionāla procesu vadība ir priekšnoteikums RE&RE sniegto pakalpojumu kvalitātei, tā nodrošina augstu pārskatāmības un izsekojamības pakāpi. Pakalpojumu kvalitātes pamatā ir uzņēmuma darbinieku pieredze un padziļinātās zināšanas, kas nodrošina spēju pievērst uzmanību ikkatrai niansei visos projekta attīstības posmos. Tikpat nozīmīgs faktors pakalpojuma kvalitātei ir vadošo ekspertu piesaiste attiecīgajās jomās un stingra integrētās kvalitātes, darba drošības un vides pārvaldības sistēmas prasību ievērošana.

RE&RE ir pirmais būvniecības uzņēmums Latvijā, kas jau 2000. gadā ieviesa ISO 9001, 2004. gadā ISO 14001 un OHSAS 18001, bet 2012. gadā – AQAP.

Kvalitātes vadības sistēmas standarts ISO 9001
Vides vadības sistēmas standarts ISO 14 001
Darba veselības un drošības vadības sistēmas standarts OHSAS 18 001