Ziņas

Aktīvi norit Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes būvdarbi

Šī gada sākumā RE&RE uzsāka Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes būvniecību Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115. Ar šī projekta īstenošanu tiks apvienotas visas Rēzeknes augstskolai pieguļošās ēkas, fakultātes vienotā teritorijā un telpā. Paredzēts, ka būvdarbi noritēs divās kārtās.

Būvniecības 1. kārtā tiks izbūvēta daļa Inženieru fakultātes studiju korpusa (lielākā daļa fakultātes auditoriju un laboratoriju, augstskolas bibliotēka, augstskolas administratīvais korpuss, kā arī tehniskās telpas) un atrisināti nepieciešamie teritorijas plānojuma risinājumi - izbūvētas jaunajam korpusam nepieciešamās autostāvvietas, nodrošināta gājēju, transporta un glābšanas dienestu kustība un labiekārtota teritorija.

Savukārt 2. kārtā paredzēts izbūvēt atlikušās Inženieru un Ekonomikas fakultātes auditorijas un laboratorijas, aktu zāli, ēdnīcu, izdevniecību un tehniskās telpas. Plānots pilnībā labiekārtot visu teritoriju.

Ēkas apdarē tiks izmantoti trīs materiāli – augstvērtīgas stiklojuma sistēmas un Latgales arhitektūrai raksturīgais koks un betons. Jaunā, daudzfunkcionālā ēka tiek būvēta teriorijā, kas atrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu zonā.

Būvobjekta apkārtnē ir īpaši padomāts par tur augošajiem kokiem, no kuriem dažu diametrs sasniedz pat 40 cm, tādēļ tie būvniecības laikā tiek saglabāti neskarti.

Šobrīd jau ir iekārtots būvlaukums, izrakta būvbedre un uzsākti betonēšanas darbi. Tuvākajā laikā plānots uzsākt ārējās inženieru komunikācijas izbūvi. Projekts tiks pabeigts 2014. gada martā.

Vērot būvniecības procesu tiešsaistē.