Ziņas

Aktīvi norit Rīgas pils rekonstrukcijas darbi

Turpinot Rīgas pils rekonstrukcijas darbus, ēkas samirkušo konstrukciju žāvēšana un dezinfekcija šobrīd ir būtiskākais uzdevums, kura veikšanai piesaistīti Eiropas labākie speciālisti no Vācijas. Rīgas pils rekonstrukciju plānots pabeigt līdz 2015.gada 1.novembrim.
 

Pēc papildus vienošanās noslēgšanas starp SBRE (Skonto Būve un RE&RE apvienība) un “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), ir palielināts kopējais projektā nodarbināto speciālistu skaits. Pašlaik objektā dienā vidēji strādā 160 speciālisti, bet vēl 90 nodarbojas ar dažādu Rīgas pilij nepieciešamo priekšmetu restaurāciju vairākās darbnīcās visā Latvijā.

Austrumu piebūvē tiek veikti pamatu pastiprināšanas darbi un pāļu izbūve, kas bija apturēti vēsturisku konstrukciju atklāšanas un izmainīto projekta risinājumu izstrādes dēļ. Tāpat tiek pabeigta pārseguma siju protezēšana un pastiprināšana.

Priekšpils daļā ir pabeigta jumta nesošo konstrukciju izbūve virs Rīgas pils konventa ziemeļu daļas, notiek nesošo konstrukciju izbūves darbi virs Parādes kāpņu telpas un uzsākti darbi virs Svētku zāles, savukārt Preses centra ēkai tiek mainīts māla kārniņu jumta segums.

Sadarbībā ar Vācijas uzņēmuma “Otto Richter Gmbh – Die Feuchteklinik” speciālistiem, ir uzsākti žāvēšanas un dezinfekcijas darbi, tādejādi risinot ugunsgrēkā cietušās Rīgas pils samirkušo mūru lielāko problēmu. Līdz šim ir veikta Galvenās kāpņu telpas, Parādes kāpņu telpas, Ģērboņu zāles, Zilā foajē un Baltās zāles dezinfekcija.

Jau pilnībā ir pabeigta grīdas siju protezēšana Baltajā zālē un uzsākti Baltās zāles restaurācijas darbi. Līdzko tiks pabeigti ēkas žāvēšanas darbi, restaurācijas speciālistu skaits Rīgas pilī tiks palielināts.

Jau pašlaik ir pabeigta inženiertīklu stāvvadu un maģistrāļu izbūve un iekārtu apsaiste priekšpilī (apkure, ventilācija, ūdensvads, kanalizācija, iekšējie elektrotīkli, vājstrāvas tīkli).

Dažādās restaurācijas darbnīcās visā Latvijā tiek veikti pils logu restaurācijas darbi, kurus plānots pabeigt jau šā gada rudenī. Paralēli notiek iekšdurvju un apkārtmūra žoga restaurācija, bet Svētku zāles gleznu restaurācijas darbi ir paveikti.
Tāpat darbnīcās tiek veikta lustru, mēbeļu un reprezentācijas aprīkojuma restaurācija, kā arī kopiju izgatavošana priekšmetiem, kuriem izstrādāti projekta risinājumi vai ir pieejami prototipi.

Jau vasarā uzsākta pils dārza labiekārtošana, kā pirmo veicot celiņu segumu izbūvi. Šā gada rudenī pilnībā tiks pabeigti Rīgas pils fasāžu un logu restaurācija, kā arī noslēgta ēkas pastāvīgo jumtu izbūve.