Ziņas

Ar piemiņas plāksnes atklāšanu svinīgi pabeidz M.Čehova Rīgas krievu teātra rekonstrukciju

Šodien, piedaloties Rīgas domes, būvfirmas RE&RE un arhitektu biroja Graf X vadībai, pie M.Čehova Rīgas krievu teātra ēkas svinīgi tiek atklāta piemiņas plāksne par teātrī paveiktajiem remontdarbiem, tā simboliski noslēdzot trīs gadus ilgušo ēku kompleksa rekonstrukcijas posmu.

Rekonstrukcijas darbi teātrī tika uzsākti 2008. gada 2.oktobrī. Pusotru gadu iepriekš - 2007.gada aprīlī Rīgas dome izsludināja konkursu par rekonstrukcijas un restaurācijas darbu tehniskā projekta izstrādi, konkursā par labāko atzīstot arhitektu biroja Graf X piedāvājumu. 2008.gada aprīlī tehniskais projekts bija gatavs un, jau pēc mēneša tika izsludināts konkurss par būvdarbu veikšanu. Starp visiem iesniegtajiem piedāvājumiem, par saimnieciski izdevīgo tiek atzīts būvniecības uzņēmuma RE&RE piedāvājums. Teātra ēku komplekss ekspluatācijā tika nodots 2010.gada jūlijā. Teātra ēku kompleksa pilna rekonstrukcijā Rīgas dome ieguldījusi 15,6 miljonu latu.

Ēkas pārbūves un pārplānošanas darbu laikā tika veikta sarežģīta ēkas demontāža, saglabājot vēsturisko ēkas ārējo fasādi, kā arī vēsturiski nozīmīgo ēkas 2. stāvu, kura telpas tika atjaunotas to sākotnējā veidolā.

M.Čehova Rīgas krievu teātris var lepoties ar vienu no modernākajiem skatuves konstrukcijas risinājumiem Eiropā. Lai panāktu pilnu skatuves funkcionalitāti, RE&RE būtiski paaugstināja skatuves griestu augstumu un izstrādāja unikālus risinājumus skatuves galeriju stiprinājumam. Šis būs viens no retajiem teātriem, kurā ikvienam skatītājam pavērsies plašs un lielisks skats uz skatuvi, neatkarīgi no tā, kurā rindā sēdēs.

Rekonstrukcijas darbu gaitā teātra ēkā tika atklātas daudzas vēstures liecības, kuras RE&RE speciālisti ir atjaunojuši un par kurām varēs priecāties ne tikai paši teātra darbinieki, bet ikviens apmeklētājs. Veicot Kaļķu ielas ārējās fasādes restaurāciju, virs otrā stāva logiem ieliektajā gliemežvāka formas centrā tika atklāti dekori, kuri attēlo bišu stropus ar lidojošām bitēm, tie ir veidoti par godu bijušajai krievu tirgotāju biedrībai “Улей” (“Strops”). Uz ēkas fasādes Kaļķu un Kalēju ielās stūrī atklāts un atjaunots vēsturiskais uzraksts “III Рижское общество заимного кредита” (III Rīgas Kredītaizdevumu sabiedrība), kas apliecina vēsturiskos faktus, ka ēkā noteiktā laika posmā atradusies kredītiestāde.

Otrā stāva “Улей” zāles vienā galā pie sienas ir izvietots lielizmēra spogulis, kas unikāls ar to, ka atrodas ēkā kopš tās celtniecības brīža un ir veidots no viena spoguļa gabala 2,5m x 3,6m. Savukārt otrā zāles galā uz sienas atrodami paraksti un sveicieni no tiem māksliniekiem, kas ir viesojušies ar viesizrādēm pirms daudziem, gadiem. Visi paraksti ir oriģināli, kas “pārfotografēti” ar speciālu ierīci un pārnesti uz šo sienu no iepriekšējām teātra kafejnīcas telpām. Īpaši krāšņi ir zāles griesti, silu ailas pārsegumu balsta konsole, kuras noslēgumā ir divgalvains ērglis. Uz konsoļu garenajām taisnstūra plaknēm grūtāk pieejamām vietām - nišas iekšpusē un arkas iekšējā daļā atjaunoti sākotnējie reljefa ģipša uzraksti: “Хлеб да соль” (“Maize un sāls”)  un “Милости просим” (“Laipni lūdzam”). Šajā pašā stāvā ir atjaunota arī bibliotēkas telpa.

Rīgas kultūras mantojums veidojies dažādu kultūru mijiedarbībā, tas saistīts ar latviešu, krievu, lībiešu, vācu, krievu, poļu, zviedru un ebreju kultūrām. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim, kas tika celts 18. gadsimta otrajā pusē, bija vairākas funkcijas. Sākotnēji četru stāvu ēka bija arhitekta K. Hāberlanda (1750-1803) dzīvojamā māja, kopš 1864. gada bija biedrības “Улей” mītne, bet pēc 1880. gada šajā ēka atradās III Kredītaizdevumu biedrība. 1873. gadā pēc arhitekta H. Geigenmillera projekta ēkas pirmajā stāvā ierīko veikalus un vitrīnlogus ar arkām pārsegtās ailās. Savukārt 1883. gada oktobrī tika dibināts Rīgas Krievu drāmas teātris biedrības “Улей” telpās. Ēka teātra pilnīgā rīcībā nonāca 1939 .gadā.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs: “Rīgas krievu teātra atjaunošana ir nozīmīgs notikums ne tikai pilsētvides sakārtošanā, bet arī Rīgas kultūras dzīvē  kopumā. Pašvaldībai jārūpējas gan par savu iedzīvotāju sociālajām garantijām, gan arī jānodrošina un jāuztur kvalitatīva kultūras dzīve pilsētā. Tuvāko gadu laikā Rīgas dome ieplānojusi atjaunot vēl virkni nozīmīgu kultūras objektu visā pilsētā – rekonstruēt un restaurēt VEF kultūras pili, Ziemeļblāzmas kultūras pils kompleksu, papildus veidojot arī jaunus kultūras centrus - nākamgad plānots uzsākt Latgales multifunkcionālā kultūras un mākslas centra būvniecību. Tāpēc var teikt, ka Rīgas krievu teātra rekonstrukcijas noslēgums vienlaicīgi ir arī starts jauniem investīciju projektiem.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Andris Ameriks: “Rīgas domes pienākums ir attīstīt pilsētu, celt jaunus infrastruktūras objektus, bet tajā pašā laikā ar vislielāko cieņu un lielu atbildības sajūtu izturēties arī pret pilsētai mantojumā atstātajām kultūras un mākslas vērtībām. Esmu patiesi lepns, ka par spīti sarežģītajai ekonomiskajai situācijai, mums ir izdevies paveikt patiesi ievērojamu darbu, kas jau tagad ir ienesis jaunus akcentus mūslaiku Vecpilsētas arhitektūrā, līdz ar to arī pilsētas tūristu apskates objektu maršrutā.”

Arhitektu biroja Graf X valdes priekšsēdētāja Ruta Krūzkopa: “Rekonstrukcija nozīmē saglabāt visu iepriekšējo laiku arhitektu un celtnieku radošo domu, pievienojot laikam atbilstošas prasības un arhitektoniskos risinājumus. Tikai vienmērīgā komandas darbā – t.i. pasūtītāja, īpašnieka, celtnieka un projektētāja sadarbībā, ir tapusi šī Rīgas Krievu teātra ēka. Jāatzīmē visu dienestu, Rīgas pilsētas arhitektu, Būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas darbinieku līdzdalība. Lai teātra kolektīvam palīdzētu mūsu visu radošais gars!”

Savukārt RE&RE ģenerāldirektors Didzis Putniņš uzsver, ka: “Čehova Rīgas krievu teātris mums, kā būvuzņēmējam un restauratoram, bija un ir ļoti interesants un izaicinājumiem bagāts projekts. Darbs vēsturiskā ēkā un pats restaurācijas process pieprasa īpašu attieksmi, augstu atbildību par ne tikai šobrīd veicamo darbu, bet arī kā sirdsapziņas, atbildības un galu galā ētikas spogulis caur gadsimtiem gan pagātnē, gan nākotnē. Ir gandarījums, ka ēkas īpašnieki – RD īpašumu departaments ir spējis novērtēt pilsētas pērles un iegulda to atjaunošanā, tādējādi sniedzot iespēju - baudīt gan labu arhitektūru, gan kultūru ne tikai šodienas, bet arī rītdienas paaudzēm. Atklājot šo foto reportāžas izstādi par teātra rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem, ar patiesu lepnumu sirdī varam atskatīties uz kopējās komandas - pasūtītāja, arhitektu un mūsu paveikto darbu, es pat teiktu - jaunu dzīvi uzsākušo kultūrvēsturisko objektu, kuros darbs ir veikts profesionāli un atbilstoši augstākajiem restaurācijas kritērijiem”.

Šobrīd RE&RE, paralēli darbiem Čehova Rīgas krievu teātrī, īsteno divus nozīmīgus un vērienīgus restaurācijas projektus ne tikai RE&RE, bet arī Latvijas restaurācijas vidē kopumā - Rīgas Biržas ēkas un Cēsu pils interjera restaurāciju.

Līdz ar plāksnes atklāšanu, Rīgas dome sadarbībā ar RE&RE visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem dāvina arī izstādi „M.Čehova Rīgas krievu teātris. Par sapņiem, kas piepildās”, kur fotogrāfijās iemūžināti interesantākie rekonstrukcijas un restaurācijas darbu mirkļi, kā arī pārmaiņas, ko remonts ienesis teātra ēkā. Izstāde Līvu laukumā būs apskatāma divus mēnešus.

Savukārt sestdien, 21.augustā pilsētas svētku ietvaros Rīgas dome visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem piedāvā ekskluzīvu iespēju vēl pirms M.Čehova Rīgas krievu teātra oficiālās atklāšanas 24.septembrī apskatīt teātra ēku pēc jaukajām pārvērtībām rekonstrukcijas un restaurācijas laikā. Tēatris apmeklētājiem būs atvērts no plkst. 12.00-17.00. Pirmo stundu teātrī viesosies arī Rīgas domes un būvniecības uzņēmuma RE&RE vadība.

SIA RE&RE ir viens no Latvijas vadošajiem būvuzņēmumiem, kas dibināts 1993. gadā. Uzņēmums pamatā darbojas kā ģenerāluzņēmējs, nodrošinot pilnu projekta ciklu no skices līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. RE&RE par vienu no saviem pienākumiem vienmēr ir uzskatījis aktīvu un pilnvērtīgu iesaistīšanos to Latvijai aktuālo jautājumu risināšanā, kas skar būvniecības, restaurācijas un profesionālās darbības vidi, likumdošanas jautājumus, profesionālās kvalitātes veidošanu un uzturēšanu, nozares prestiža un kvalitātes veidošanu, kā arī ilgtspējīgas būvniecības attīstību.