Ziņas

Atklātais Olaines cietuma resocializācijas centrs - droša un mūsdienīga jaunbūve

Piedaloties augstākā līmeņa tieslietu jomas amatpersonām no Latvijas un Norvēģijas, kā arī būvniecības kompānijas RE&RE pārstāvjiem, šodien tika svinīgi atklāts Olaines cietuma resocializācijas centrs. Atkarīgo centrā, kura kopējā platība ir 3792,4 m², nodrošinās narkotisko un psihotropo vielu atkarīgo personu pilnvērtīgu iesaistīšanu resocializācijas pasākumos. Būvniecības izmaksas ir 4 448 595,92 EUR, no kurām 85% ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% - Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Būvdarbi, ko veica kompānija RE&RE, objektā tika veikti atbilstoši būvprojektā izvirzītajām augstajām kvalitātes prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas (LR) normatīvajiem aktiem. Projektēšanas un būvniecības procesa laikā tika ņemtas vērā arī visas specifiskās kvalitātes un drošības prasības, kuras izvirzīja objekta pasūtītājs - LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde - saistībā ar ēkas specifisko funkciju.

Resocializācijas centrs sastāv no astoņām apakšnodaļām, kas ļauj uzturēt atsevišķu psiholoģisko mikroklimatu ikvienā no tām, un ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Konstruktīvajai un riskus izslēdzošajai noturībai centra būvniecībā tika izmantota monolītā betonēšana, saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas un dobie betona bloki, kuri ir stiegroti un aizbetonēti. Dzīvojamo telpu (ieslodzīto kameru) durvis ir izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma – no telpas iekšpuses ir neiespējami kaut kur aizķert vai radīt bojājumus, to virsma ir gluda, tās blīvi ieguļ durvju ailā.

Sanitārajiem mezgliem dzīvojamās telpās un labierīcībās ir izbūvēta piespiedu nosūces ventilācija. Cietuma ēkas lielās mikroklimata iekārtas uzstādītas ārpusē – ar jau zināmo mērķi mazināt riskus un iespējamo ieslodzīto piekļūšanu iekārtām. Papildus tam, ar metāla aizbīdni līdzās logam paši notiesātie kamerās var regulēt āra gaisa pieplūdes daudzumu. Tā ir speciāla ieliekamā detaļa – atvere saliekamajā dzelzsbetona panelī. Plānojot dzīvojamā korpusa ēkas griestu, sienu, grīdu, logu restu un durvju izbūvi, tās tika izbūvētas tā, lai būtu drošas un izturīgas pret ieslodzīto personu bēgšanas mēģinājumiem. Atbilstoši normatīviem un pasūtītāja norādījumiem par drošības apsvērumiem, ir izbūvēti arī ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un vājstrāvu tīkli. Inženierkomunikācijas šāda rakstura būvē ir ieslēptas konstrukcijās, kas bija salīdzinoši sarežģīti. Cietumos komunikācijas un inženiersistēmas kļūst par riska vietām – tajās mēdz slēpt visneiedomājamākās neatļautās lietas. Projektēšanas un būvniecības gaitā bija pilnībā jāizslēdz jelkāda piekļuve ventilācijas šahtām, elektroinstalācijai, ūdensvadu, kanalizācijas un citām sistēmām. Kvalitatīvas tehnoloģijas, komforta garantēšana, ekspluatācijas ērtība, vandālisma risku izslēgšana – šie un citi nosacījumi ir obligāti ievērojami modernajos cietumos.

"Jau no piramīdu būvniecības laikiem veiksmīgākie projekti bija tie, kuros visi iesaistītie precīzi zināja mērķi, un visi iesaistītie ieguldīja sirdi un dvēseli tajā, lai šo mērķi sasniegtu. Vēlos pateikties visai projekta komandai – mūsu būvniecības komandai, Ieslodzījuma vietas pārvaldei, Olaines cietuma administrācijai, brīnišķīgajām projektētājām, būvuzraugam un apakšuzņēmējiem. Mums, būvniekiem, šis projekts bija liels izaicinājums, neskatoties uz lielo darba pieredzi, jo īsā laika periodā būvlaukuma ierīkošana un būvniecības procesa organizēšana bija jāveic slēgtā, ierobežotā cietuma teritorijā, stingri ievērojot visus drošības pasākumus un procedūras. Būvēšanas metodika paaugstinātas drošības ēkās ir citāda, jo vienlaicīgi jānodrošina 21. gadsimta komforts un jāizslēdz jelkāda informācijas iegūšana par ēkas uzbūvi un vandālisma iespējas. Pateicoties spēcīgai un profesionālai visu iesaistīto pušu sadarbībai, šo projektu varam raksturot trīs vārdos: drošība, kompetence, kvalitāte!" stāsta RE&RE atbildīgais projekta vadītājs Dainis Učelnieks.

Jaunais resocializācijas centrs ir Latvijā pirmā jauna koncepta kriminālsoda izpildes iestāde, kas ir jauns korpuss esošajā Olaines cietumā, Latvijas cietumu slimnīcā. Resocializācijas centrs ir paredzēts 200 notiesātajiem, kuri cieš no narkotisko un psihotropo vielu atkarības. 

Pasākuma laikā RE&RE saņēma arī daudz labu vārdu no šajā projektā iesaistītajām pusēm: 

  • Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsākot savu runu, pauda: “Esmu pārsteigts, cik ātri un kvalitatīvi ir strādājuši būvnieki…"
  • Ieslodzījuma vietas pārvaldes priekšniece Ilona Spure: “Vēlos Jūs iepazīstināt ar vīriem, bez kuriem nebūtu šī ēka un bez kuriem nebūtu realizēta šī ideja – Ainārs Pauniņš. Mūsu neaizstājamais, nenovērtējamais, mūsu sirds un dvēsele - Dainis Učelnieks, Česlavs Mileris un visa komanda – tie ir vīri no RE&RE, kuri izdarīja šķietami neiespējamo, uzbūvējot šo ēku deviņos mēnešos."
  • Projekta "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" vadītājs Māris Luste: "Visdziļākā cieņa būvniekiem RE&RE, kas ir ieguldījuši ne tikai darbu un materiālus, bet arī savu cilvēcisko attieksmi."