Ziņas

Jaunas nodaļas projektēšana un būvniecība Olaines cietuma teritorijā - top “Labo pārmaiņu laboratorija”

Kopš 2014. gada Latvijas  ieslodzījuma  vietu   sistēmas   misija    ir   izpildīt  brīvības  atņemšanas   sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem. Misija ir drosmīga un ambicioza. Noziedznieki   tiek  izolēti  no  sabiedrības, savukārt cietumu personālam viņiem jāiemāca dzīvot  sabiedrībā. Darbā  ar  notiesātajiem jāpiemēro pārbaudītas un efektīvas metodes un jāiekārto šo metožu izmantošanai piemēroti cietumi.
 

Lai arī  cietuma mūros par  likumpārkāpēja gatavību dzīvot  sabiedrībā iespējams spriest tikai  hipotēžu līmenī,  cietumu potenciāls ir  pietiekami augsts, lai  dotu  klientam labu  ceļa  maizi  pirms galvenā pārbaudījuma  -  brīvības. Ar šādu vadmotīvu jaunās pieejas piemērošanai un  intensīvai resocializācijai, izraudzīta viena no jutīgākajām mērķgrupām - no vielām  atkarīgie cilvēki ieslodzījumā.

Pārmaiņu laboratorijas nosaukums ir vielu atkarībā esošo notiesāto resocializācijai veltītais projekts "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību", ko līdzfinansē Norvēģijas valdība. Konsultējoties ar pieredzējušiem ārvalstu speciālistiem, izstrādātas resocializācijas programmas, kā arī uzsākta jaunas nodaļas būvniecība Olaines cietumā.

Nodaļu jeb resocializācijas centru atkarīgajiem, kurā no nākamā gada pavasara ar 200 klientiem divās maiņās strādās 70 darbinieki, veidos korpusi, kas izvietoti "H" burta formā. Tādēļ simboliski, ka arī visu gatavošanos jaunajai misijai raksturo pieci "H" - "hermētiskums", "higiēna", "harmonija", "humānisms" un "holisms".

Uzsākot  atkarīgo cilvēku resocializāciju, nepieciešams noslēgt  tiem visus piekļuves ceļus atkarību izraisošām vielām.  Ēku logi nebūs  atverami, svaiga  gaisa  pieplūdi  nodrošinās ventilācijas sistēma. Vielu lietotāju  resocializāciju svarīgi veikt vidē, kas  veicina  veselīgu  dzīvesveidu. Nodaļas  telpās  būs aizliegts  smēķēt,  fizisku  aktivitāšu nolūkam tiks  uzbūvēta sporta   zāle  un  iekārtota trenažieru telpa. 

Jaunais centrs sastāvēs no  astoņām  nelielām apakšnodaļām, kas  ļaus  uzturēt  atsevišķu psiholoģisko mikroklimatu ikvienā  no tām. Harmonija tiks ievērota arī telpu  plānojumā un noformējumā, paredzot vietu  gan darbam, gan atpūtai. Pati  dzīve  centrā veidos  vienotu resocializācijas aktivitāšu programmu, tās sastāvdaļas būs  gan  individuālas un  grupu nodarbības, gan klientu dienas  režīms, gan nodarbības sporta  zālē, pat kopīgas maltītes un telpu  uzkopšana.

Centrs  būs  ilustrācija tam,  ka  brīvības atņemšanas  sods  nav  atriebība, bet  veids,  kā  valsts   māca likumpārkāpējam prasmes patstāvīgi dzīvot bez noziegumu izdarīšanas.

Jaunās nodaļas projektēšanu un būvniecību veic būvkompānija RE&RE. Kā stāsta šī projekta atbildīgais būvdarbu vadītājs Dainis Učelnieks “šobrīd esam uzsākuši “nulles” cikla būvniecību. Projekta gaitā tiks izbūvēti 3 jauni korpusi un sporta zāle, kas teritorijā izvietosies “H” burta veidā, paredzēts izbūvēt arī 4 pastaigu laukumus. Jaunās nodaļas ēkai būs divi stāvi, kopējā apbūves platība 3792,4 m2. Šis mums ir liels  izaicinājums, tā kā būvlaukuma ierīkošana un būvdarbu organizācija jāveic slēgtā, ierobežotā cietuma teritorijā, ievērojot visas atbilstošās drošības prasības”.