Ziņas

Noslēdz Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtas līgumu par ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu

Pēc pusotra gada ilgiem būvniecības darbiem, nacionālais būvniecības uzņēmums RE&RE noslēdz ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanas darbus Jūrmalā, kuru ietvaros galvenais uzsvars tika likts uz piegādātā ūdens kvalitātes paaugstināšanu. Objekta svinīgajā noslēguma pasākumā piedalījās SIA “Jūrmalas ūdens” valde pilnā sastāvā, RE&RE tehniskais direktors Aldis Gulbis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Visockis un izpilddirektora pienākumu izpildītāja, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

Projekta 2. kārta tika uzsākta 2009. gadā pēc 1. kārtas īstenošanas. Starp RE&RE un SIA „Jūrmalas ūdens” noslēgtais līgums par ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu paredzēja, ka, papildus atdzelžošanas stacijai, tiek uzstādītas nanofiltrācijas iekārtas, kas nepieciešamas, lai samazinātu sulfātu, kalcija un magnija jonu daudzumu ūdenī, tādējādi novēršot tā cietību.

Līguma ietvaros tika veikti projektēšanas darbi, būvdarbi, iekārtu piegāde, uzstādīšana, to testēšana, jo tikai pēc atbilstošu rezultātu iegūšanas, dzeramais ūdens tiek padots tīklā, pa kuru tas nonāk līdz patērētājiem. Dzeramā ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu RE&RE veica Kauguros, Dzintaros, Jaundubultos, un Ķemeros, kur bija nepieciešama arī ēkas pilnīga rekonstrukcija.

“Jūrmalas pilsēta ir unikāla ar savu ūdensapgādes sistēmu - lai arī dzeramā ūdens apjoms, kas nepieciešams pilsētas iedzīvotāju un viesu vajadzībām, ir pietiekošs, tā cietība, sulfātu un dzelzs jonu saturs ir relatīvi augsts. Pateicoties šim projektam esam paplašinājuši atdzelžošanas ietaises, uzstādījuši jaunas nanofiltrācijas iekārtas, rekonstruējuši akas un izbūvējuši jaunas, esošos sūkņus un tehnoloģiskos aprīkojumus nomainījuši pret efektīvākiem, uzstādīto ūdens sagatavošanas ietaišu kontroles sistēmas integrāciju ar kontroles vadības sistēmu un daudzus citus infrastruktūras uzlabošanas darbus. Esmu gandarīts, ka pateicoties jaunākajām tehnoloģijām un mūsu kopīgam darbam šī nozīmīgā projekta ietvaros, ikviens jūrmalnieks saņems augstākās kvalitātes dzeramo ūdeni, kas pilnībā atbilst Eiropas Savienības (ES) kvalitātes direktīvām. Savukārt mēs ar šo projektu arvien nostiprinām savas infrastruktūras un ceļu būves projektu komandas profesionalitāti”, stāsta RE&RE ģenerāldirektors Didzis Putniņš.

Savukārt kā atzīst SIA „Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta vispārējais mērķis ir sasniegt pakalpojumu atbilstību nacionālo normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti, pazemes ūdeņu aizsardzību, notekūdeņu savākšanu un kvalitatīvu attīrīšanu, kā arī resursu efektīvu izmantošanu. Atzinīgi vērtēju sekmīgu projekta pirmā būvdarbu līguma īstenošanu. Tomēr, lai kvalitatīvi sagatavotais dzeramais ūdens nonāktu līdz patērētājiem, nepieciešams spert arī projektā paredzēto nākamo soli un īstenot ūdensapgādes tīklu paplašināšanu dažādos Jūrmalas pilsētas rajonos, vienlaikus izbūvējot arī sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklus, lai novadītos notekūdeņus būtu iespējams savākt un kvalitatīvi attīrīt, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanas līguma izmaksas sastādīja vairāk kā 2 miljonus latu, tādēļ SIA “Jūrmalas ūdens” izmantoja iespēju projektu pieteikt līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, kas sniedza ievērojamu atblastu, atlīdzinot 95% no attiecināmajām izmaksām. Atlikušo izmaksu daļu sedza SIA “Jūrmalas ūdens” un Jūrmalas pilsētas dome.