Ziņas

Noslēgumam tuvojas Rīgas pils ārējās apdares darbi

Rīgas pils ārējās apdares darbi strauji tuvojas noslēgumam un jau tuvāko dienu laikā pilnībā tiks pabeigta Rīgas pils pastāvīgo jumtu izbūve. Uz valsts svētkiem - 11.novembrī un 18.novembrī - pabeigtos fasādes apdares dar-bus vizuāli varēs novērtēt katrs rīdzinieks.

Pilnībā pabeigta ēkas inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana un veikta 90% Rīgas pils logu restaurācija, turpinās iekšējie labiekārtošanas darbi. Rīgas pils Baltajā zālē tiek veikta griestu kesonu izbūve, sienu atsāļošana u.c. priekšdarbi pirms apmetuma izveides, notiek dekoratīvo veidojumu modeļu sagatavošana. Šajā zālē notiek balkonu koka detaļu restaurācija, bet, pilnībā pabeigta trīs esošo Baltās zāles lustru restaurācija. Savukārt Sūtņu zālē pabeigti pirmsrestaurācijas darbi: sienu un griestu esošā stāvokļa analīze, noņemti krāsojuma slāņu un apmetuma slāņu paraugi un veikta zāles sienu esošās situācijas fotofiksācija un stratigrāfiskā izmeklēšana.

Lai atklātu mākslinieka Anša Cīruļa sienu gleznojuma oriģinālo slāni veikti sienu virsējo krāsojuma slāņu noņemšanas testi, sienu oriģināla gleznojuma slāņa attīrīšanas testi kā arī sienu oriģināla gleznojuma slāņa krāsu nostiprināšanas testi. Restaurācijas darbu Sūtņu zālē pirmsoperatīvā fāze tiek noslēgta ar detalizētas restaurācijas darbu metodikas izstrādi. Svētku zālē ir pabeigta pārsegumu pastiprināšana, griestu apšūšana, tiek veikta pārseguma siltumizolācijas iestrāde, tiek uzsākti sienu apmetuma izveides darbi.

Paaugstinātā mitruma būvkonstrukcijās novēršanai tika pieaicināti Vācijas speciālisti no uzņēmuma Otto Richter GmbH. Viņu uzdevums bija samazināt mitrumu un veikt pelējuma perēkļu dezinfekciju pils telpās. 2014.gada 20.augustā darbi tika sekmīgi pabeigti un tika turpināti restaurācijas darbi. Tos Rīgas pilī koordinē RE&RE  restaurators Vladislavs Tjurins, kurš veiksmīgi apguva arī vācu partneru darba iemaņas. Novērtējot pielietoto iekārtu un metožu efektivitāti, un paredzot šo inovatīvo pasākumu lietderību nākotnē, RE&RE īpašnieki pieņēma lēmumu atbalstīt  specifisko iekārtu un mērinstrumentu „starta komplekta” iegādi. Turpmāk RE&RE darbinieki pašu spēkiem varēs identificēt paaugstināta mitruma rašanās vietas, un, pielietojot iegādātās iekārtas, veikt mitro konstrukciju  žāvēšanu un vajadzības gadījumā dezinficēt gan atsevišķas telpas, gan objektus kopumā.

Darbam ar šiem instrumentiem un iekārtām ir nepieciešama to lietošanas pieredze, kuru šī gada 11. un 12.septembrī Berlīnē ar Otto Richter GmbH atbalstu apguva  RE&RE restaurators Vladislavs Tjurins un darbu vadītāja palīgs Māris Ikerts. No Otto Richter GmbH puses apmācību teorētisko daļu vadīja uzņēmuma vadītājs Ingo Thümler. Tās laikā  speciālisti nostiprināja esošās un apguva jaunas zināšanas par mitruma bojājumu rašanās iemes-liem, kā arī iepazinās ar dažādu mērierīču un iekārtu darbības principiem un to praktisku izmantošanu. Otrā apmācību  diena tika veltīta  jauniegūto zināšanu un iemaņu  pielietošanai praktiskā darbā objektos kopā ar vācu kolēģiem, do-doties  reālos izsaukumos.

Pašlaik Rīgas pils rekonstrukcijā vidēji tiek nodarbināti 220 cilvēki un vēl 60-70 cilvēki strādā pie restaurācijas darbiem dažādās darbnīcās visā Latvijā.