Ziņas

Pirmā padarīto darbu apskate Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā

22. maijā RE&RE ģenerāldirektors Didzis Putniņš, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore Māra Lāce aicināja mediju pārstāvjus uz pirmo būvobjekta apskati.

Kopā ar žurnālistiem notiekošos darbus būvobjektā apskatīja arī Rīgas domes vadība, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēji un studenti, Latvijas Būvinženieru savienības un Latvijas arhitektu savienības biedri, Rīgas Celtniecības koledžas un Rīgas būvniecības vidusskolas audzēkņi un pasniedzēji.

Klātesošie varēja aplūkot gan notiekošos darbus būvbedrē – jaunā apjoma celtniecības vietā, gan darbus vecajā ēkā. Būvbedre jau pamazām iegūst jaunā apjoma apveidus, nospraustas jaunās ēkas galvenās asis; ir izbūvēta pagaidu atbalstsiena no dubult T profiliem un koka brusām un demontēta vecā siltumtrase, kas atradās jaunbūves zonā, kā arī veikti citi darbi.

1. stāvā un kupola zonā notiek demontāžas darbi - tiek demontētas sienas, grīdas, pārsegumi, gatavojoties kupola un jumta rekonstrukcijas darbiem un pamatu pastiprināšanas darbiem ar injekcijas pāļiem un zemgrīdas kanālu betonēšanas darbiem.

Un, kas nav mazsvarīgi, visu būvniecības darbu laiku muzeja ēkai un arī vairākām apkārt esošajām ēkām tiek veikts plaisu monitorings.

Tāpat šobrīd notiek aktīva restaurācijas procesa sagatavošana, kurā piedalās profesionāli meistari un  sava amata speciālisti. Ir veiktas interjera, vēsturisko priekšmetu un to furnitūras fotofiksācijas pirms restaurācijas darbu uzsākšanas, kā arī laboratoriskā izpēte analīžu paraugiem. Veikta sešu sienas gleznojumu izpēte, to daļēja konservācija, organizēta ekspertu metodiskā padomes sēde gleznojumu restaurācijas metodikas saskaņošanai, veikta koka paneļu iluzorā krāsojuma izpēte un daļēja attīrīšana. Notiek interjera arhitektoniskā un mākslinieciskā izpēte 2. un 3. stāvā,  kā arī uzstādītas sastatnes ap kupolu un uzsākta muzeja jumta kupola koka konstrukciju restaurācija. Pašu telpu restaurāciju plānots uzsākt pēc galveno konstruktīvo un jumta seguma nomaiņas darbu pabeigšanas šā gada rudenī.

Jau šovasar tuvākajā laikā vecajai muzeja ēkai tiks demontēts jumts, pirms tam izbūvējot pagaidu jumtu no sastatnēm ar tenta pārklājumu. Tam sekos jaunu metāla konstrukciju (pārseguma, jumta siju) izbūve, pēc tam betonēšanas darbi un jaunā jumta izbūve. Savukārt ēkas iekšpusē turpināsies fragmentāri demontāžas, konstrukciju pastiprināšanas un betonēšanas darbi un tiks uzsākta atsevišķu elementu restaurācija darbnīcās  - (lustras, paneļi, logu vērtnes, margas u.c.)

Nākamā iespēja uzzināt par muzeja rekonstrukcijas, restaurācijas un būvniecības gaitu būs oktobrī, kad tiks rīkota nākamā būvobjekta apskate. Bet līdz tam mākslas mīļotāji var priecāties par mākslas darbu reprodukcijām uz muzeja būvžoga.

Līgums par LNMM rekonstrukciju, restaurāciju un būvniecību starp Rīgas domes Īpašuma departamentu un RE&RE tika parakstīts 22. janvārī. Darbi izmaksās 24 miljonus latu, no kuriem 15 miljonus latu piešķir Rīgas dome, 8 miljoni tiks piesaistīti no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet 1,2 miljoni ir valsts finansējums. Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz 2015. gada vidum. 

Vērot LNMM būvniecības procesu tiešsaistē.