Ziņas

RE&RE pabeidz Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas 1. kārtas būvniecību

Šī gada 4. jūlijā durvis vērusi Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēka, lai jau drīz uzņemtu topošos inženierzinātņu studentus jaunās, mūsdienīgās telpās, ar atbilstošu izkārtojumu un funkcionalitātes prasībām. Ar šī projekta noslēgumu tiek apvienotas visas Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātei pieguļošās ēkas un laboratorijas vienotās telpās un teritorijā. Ēkā jaunizveidotajās 17 laboratorijās izvietotas modernākās iekārtas Baltijā, kas kalpos inženierzinātņu studentiem, nozares pētniekiem un uzņēmējiem.
 

Rēzeknes Augstskolas pārvaldībā esošajā zemes gabalā Atbrīvošanas alejā 115 ar kopējo platību 4,2 ha RE&RE būvdarbus uzsāka 2013. gada 2. aprīlī. Būvniecības pirmajā kārtā uzbūvēta daļa Inženieru fakultātes korpusa - lielākā daļa fakultātes auditoriju un laboratoriju, augstskolas bibliotēka, augstskolas administratīvais korpuss, kā arī tehniskās telpas. Tika īstenoti arī nepieciešamie teritorijas plānojuma risinājumi - uzbūvētas jaunajam korpusam nepieciešamās autostāvvietas, nodrošināta gājēju, transporta un glābšanas dienestu kustība un labiekārtota teritorija. Būvniecības otrajā kārtā tiks būvētas atlikušās Inženieru fakultātes auditorijas un laboratorijas, aktu zāle, ēdnīca, izdevniecība un tehniskās telpas, kā arī pilnībā labiekārtota augstskolas teritorija.

Jaunā inženierzinātņu korpusa apdarē izmantoti trīs materiāli - augstvērtīgas stiklojuma sistēmas un Latgales arhitektūrai raksturīgais koks un betons. Ēkas fasādē izmantotās koka finiera plāksnes apstrādātas ar mūsdienīgu pārklājumu, kas pasargās tās no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes, piemērams, saules iedarbības un mitruma, kā arī būtiski paildzinās to kalpošanas laiku. Jaunā daudzfunkcionālā ēka būvēta teritorijā, kas atrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu zonā, tādēļ teritorijas labiekārtošanas darbu laikā īpaši saudzēti tur augošie koki.

Ēkā izbūvēta mūsdienīga ventilācijas sistēma, kas pielāgojas studentu un mācībspēku darba organizācijai. Reaģējot uz telpā esošo skābekļa daudzumu, ventilācijas sistēma automātiski piegādā telpā papildu skābekli.

“Apzinoties, ka šajā augstskolā augs un attīstīsies nākamie būvniecības nozares speciālisti, projekta realizāciju veicām ar īpašu atbildības sajūtu. Man ir prieks, ka īstenojot šo projektu, arī mēs netieši esam devuši savu ieguldījumu jauno profesionāļu izaugsmē un sekmējuši veselīgu konkurenci starp reģionālajām izglītības iestādēm. Man kā novadniekam, bijušajam studentam, inženierim un būvniekam ir gods nodot labi un kvalitatīvi pabeigtu ēku jauno profesionāļu un to mācībspēku rīcībā,” stāsta Ainārs Pauniņš RE&RE valdes priekšsēdētājs.
 

Par projektu
Kopējais projekta finansējums bija 6 789 521 eiro, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 7,17% valsts finansējums, savukārt 7,83% Rēzeknes Augstskolas finansējums. Rēzeknes Augstskola ar kompakto infrastruktūras izvietojumu Atbrīvošanas alejā 115 efektīvi izmantos resursus, samazinās telpu uzturēšanas izdevumus, nodrošinās kvalitatīvu studiju un pētniecības vidi. Jaunās Inženieru fakultātes kopējā platība 4525 kv.m. (t.sk. laboratoriju telpas 1190 kv.m.; ekoloģijas un vides aizsardzības, fizikas, elektrotehnikas, mehatronikas u.c. laboratorijas), teritorijas platība - 1887 kv.m.