Ziņas

RE&RE pabeigto Valsts ieņēmumu dienesta ēku nodod lietošanā pasūtītājam

Trešdien, 2014. gada 30. aprīlī plkst. 17.30, tika veiktas visas nepieciešamās darbības un izpildītas formalitātes, lai nodotu jauno administratīvo kompleksu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lietošanā. Ģenerāluzņēmējs RE&RE parakstīja aktu par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvā kompleksa nodošanu valdījumā SIA “Biroju centrs Ezerparks”, kuru tālāk VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un ar attiecīgu aktu pieņēma no "Biroju centra Ezerparks". Noslēgumā "Valsts nekustamie īpašumi" parakstīja nomas līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu par jaunā kompleksa lietošanu.

Ar šo dokumentu parakstīšanu visas iesaistītās puses ir vienojušās par Valsts ieņēmumu dienesta ēkas projekta pabeigšanu. Līdz ar aktu parakstīšanu un līguma noslēgšanu jaunais Valsts ieņēmumu dienesta administratīvais komplekss ir nodots "Biroju centra Ezerparks" valdījumā, un ēka ir gatava uzņemt Valsts ieņēmumu dienestu tā jaunajās mājās.

RE&RE vadība izsaka lielu pateicību un atzinību visai RE&RE Valsts ieņēmumu dienesta administratīvā kompleksa darba komandai par lielo ieguldījumu šajā projektā.