Ziņas

RE&RE uzsāk rekonstrukcijas darbus stacionāra “Gaiļezers” 7. korpusā

Nacionālais būvniecības uzņēmums RE&RE noslēdzis līgumu un uzsāks SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” 7. korpusa telpu rekonstrukciju (Rīgā, Hipokrāta ielā 2). Projekta pasūtītājs ir SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”. Projekts tiks realizēts 2 kārtās, un tā līgumcena ir 2,7 miljoni LVL. 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Īstenojot projektu, tiks vienkopus koncentrētas radioloģiskās un funkcionālās diagnostikas telpas, kurās pacientiem ar sirds un asinsvadu saslimšanām varēs veikt gan izmeklējumus, gan nodrošināt nepieciešamo ārstēšanu.

Kā akcentē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja dr. Māra Epermane, “šobrīd invazīvās radioloģijas, kardioloģisko izmeklējumu un funkcionālās diagnostikas telpas atrodas dažādās stacionāra vietās, tāpēc pacientiem var būt grūtības atrast vajadzīgo kabinetu. Izvietojot ar sirds un asinsvadu izmeklējumiem un ārstēšanu saistītās telpas vienuviet, uzlabosies pakalpojumu pieejamība pacientiem. Turklāt telpas atradīsies Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas tuvumā, kas ļaus akūtiem pacientiem operatīvi sniegt nepieciešamo palīdzību”.

Savukārt RE&RE tehniskais direktors Aldis Gulbis uzsver, ka "no būvniecības viedokļa objekts nav sarežģīts, tomēr ir īpaši atbildīgs telpu apdarē, ņemot vērā objekta specifiku un augstās higiēnas prasības. Atsevišķu telpu izbūvē paredzēts izmantot modulāro paneļu sistēmu ar nerūsējošā tērauda apdari, kas dod iespēju arī ekspluatācijas laikā atsegt sienas konstrukcijas un veikt nepieciešamos komunikāciju remontus vai pārbūvi. Latvijā šāda veida projekti ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, bet jūtamies droši, ka izpildīt projekta prasības mums nesagādās problēmas, ņemot vērā līdzšinējos RE&RE veiksmīgi īstenotos projektus”.

Pateicoties šiem rekonstrukcijas darbiem tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vide, veselības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība ikvienam, kā arī nodrošināta racionāla energoresursu izmantošana, atbilstošas vides un mikroklimata veidošana slimnīcas pacientiem un personālam.

Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu. ERAF līdzfinansēto projektu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes paaugstināšanai“ un 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VEC/010 Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros.