Ziņas

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu

Šodien, 12. jūnijā svinīgā pasākumā Rēzeknes Augstskolas (RA) (Atbrīvošanas alejā 115) topošās Inženieru fakultātes korpusa pamatos iemūrēja vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ar šī projekta īstenošanu vienotā teritorijā un telpā būs apvienotas visas augstskolai pieguļošās ēkas, fakultātes. Pasākumā piedalījās RA rektors Edmunds Teirumnieks, būvniecības uzņēmuma RE&RE valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš, Valsts izglītības un attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, kā arī augstskolas mācībspēki un studenti.

Kapsulā piemiņai tika iemūrēts vēstījums ar visu klātesošo parakstiem, Rēzeknes Augstskolas avīze “RA Dialogi”, kā arī viena lata monēta.

Kā jau ziņots, RA pārvaldībā esošajā zemes gabalā Atbrīvošanas alejā 115 ar kopējo platību 4,2 ha RE&RE būvdarbus uzsāka šī gada sākumā. Plānots, ka visi darbi, kas noritēs 2 kārtās, tiks pabeigti 2014. gada martā. Būvniecības 1. kārtā tiks uzbūvēta daļa Inženieru fakultātes studiju korpusa (lielākā daļa fakultātes auditoriju un laboratoriju, augstskolas bibliotēka, augstskolas administratīvais korpuss, kā arī tehniskās telpas) un īstenoti vajadzīgie teritorijas plānojuma risinājumi - uzbūvētas jaunajam korpusam vajadzīgās autostāvvietas, nodrošināta gājēju, transporta un glābšanas dienestu kustība un labiekārtota teritorija. Savukārt 2. kārtā paredzēts uzbūvēt atlikušās Inženieru un Ekonomikas un vadības fakultātes auditorijas un laboratorijas, aktu zāli, ēdnīcu, izdevniecību un tehniskās telpas, kā arī pilnībā labiekārtot visu teritoriju.

Saskaņā ar projektu ēkas apdarē tiks izmantoti trīs materiāli - augstvērtīgas stiklojuma sistēmas un Latgales arhitektūrai raksturīgais koks un betons. Jaunā, daudzfunkcionālā ēka tiek būvēta teritorijā, kas atrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu zonā. Būvobjekta projektā īpaša uzmanība ir pievērsta apkārtnē augošajiem kokiem, kuru diametrs sasniedz pat 40 cm, - tie būvniecības laikā tiks saglabāti.

Šobrīd jau ir iekārtots būvlaukums, izrakta būvbedre un uzsākti betonēšanas darbi. Tuvākajā laikā tiks uzsākta ārējo inženiertīklu būvniecība.

Rēzeknes Augstskolas rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks norāda: „Jaunās Inženieru fakultātes būvniecība ir solis pretī Rēzeknes Augstskolas straujākai izaugsmei, tas ir ieguldījums infrastruktūras sakārtošanā un arī iespējām zinātnes jomā. Rēzeknes Augstskolai kā Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija dibinātājam būtiski kļūt par vadošo inženierzinātņu centru Austrumlatvijā. Mērķa sasniegšanai vissvarīgākais ir spēcīgs intelektuālais potenciāls un moderna zinātniski pētnieciskā infrastruktūra. Jaunbūvējamais Inženieru fakultātes studiju un laboratoriju korpuss liecina, ka Rēzeknes Augstskola top par reģionālas un starptautiskas nozīmes inovāciju centru. Mēs ceram, ka šis objekts būs kā veiksmes stāsts daudziem Latgales un Latvijas jauniešiem, kuri nākotnē izvēlēsies studēt Rēzeknes Augstskolā.”

RE&RE valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš sacīja: “Šodien ielikām pamatakmeni jauno inženieru šūpulim, vietai, kurā, es ticu, augs un attīstīsies perspektīvie būvniecības nozares speciālisti. Mūsu komandā ir labākie inženieri, kuru profesionālo sniegumu novērtē ne tikai klienti, bet arīdzan nozares speciālisti, un to apliecina saņemtie apbalvojumi. Man ir patiess prieks, ka, īstenojot šo projektu, arī mēs netieši dodam savu ieguldījumu būvniecības nozares attīstībā un jauno speciālistu izaugsmē.”

Projekts tiek īstenots ERAF projekta “Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” (Nr. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028) ietvaros.