Ziņas

Sākusies Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācija un rekonstrukcija

Ar vēsturiskās Mazās (slēgtās) zāles atslēgu svinīgu nodošanu būvniekiem sākusies Dzintaru koncertzāles restaurācija un rekonstrukcija, ko paredzēts paveikt divās ziemās, netraucējot vasaras koncertsezonu. Dzintaru koncertzāles atslēgas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis svinīgi nodeva būvfirmas „RE&RE” valdes priekšsēdētājam Aināram Pauniņam 2012. gada 23. oktobrī. 

G.Truksnis: „Dzintaru koncertzālei kūrortpilsētas dzīvē allaž bijusi nozīmīga vieta, un līdz ar dažādu starptautisku festivālu un koncertu skanējumu tās vārds plaši zināms ārpus Latvijas un kļuvis par atsevišķu, spēcīgu zīmolu. Dzintaru koncertzāle Jūrmalai ir viens no nozīmīgākajiem objektiem, un šī skaistā ēka sen jau bija pelnījusi jaunu veidolu, kas atbilstu mūsdienu vajadzībām. Pirms vairākiem gadiem modernizējām brīvdabas zāli, pēc tam – koncertzāles apkaimi, tagad varam ķerties klāt pašai vēsturiskajai ēkai.”

A.Pauniņš: „Projekts ir ne tikai liels gods un atbildība, bet arī izaicinājums – vārda tiešajā nozīmē restaurēt Latvijas laiku Jūrmalas arhitektūras pērli un tai pašā laikā – aprīkot un izbūvēt ēku ar mūsdienu prasībām atbilstošām tehnoloģijām. Tomēr esmu pārliecināts, ka mūsu RE&RE profesionālā projekta komanda ar unikālo pieredzi gan vēsturisko ēku restaurācijā, gan jaunu tehnoloģisko risinājumu pielietošanā veiksmīgi tiks galā ar sev uzticēto pienākumu.”

Kopējās restaurācijas un rekonstrukcijas projekta izmaksas ir 8,47 miljoni latu. Būvdarbus plānots veikt par Valsts kases izsniegtiem kredītlīdzekļiem.  Pašlaik Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi kredītlīgumu ar Valsts kasi par 723 tūkstošus latu lielu aizņēmumu 2012. gadam. Nākamajos gados tiek domāts slēgt aizdevuma līgumus par būvdarbu atlikušo summu. Rekonstrukciju un restaurāciju plānots pabeigti divu gadu laikā.

Līgums par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurāciju un rekonstrukciju 2012. gada 10. oktobrī noslēgts ar iepirkuma konkursa uzvarētāju, būvniecības uzņēmumu „RE&RE”.

Projekta autors ir arhitektu birojs „Jaunromāns un Ābele.” Projekta risinājums paredz visu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un restaurēšanu. Vizuāli ēka paliks tāda pati, taču tiks uzbūvēti divi jauni paviljoni. Paviljonus novietos blakus esošajām biļešu kasēm un savienos ar koncertzāles ēku caur pagrabstāvu un jaunu stiklotu gaiteni esošās pergolas vietā. Katram paviljonam paredzēta sava funkcija, viens kalpos kā ieejas vestibils ar galveno ieeju no Turaidas ielas. Otrs paviljons ar kafejnīcas un restorāna funkciju atradīsies teritorijas iekšpusē. Starp abiem paviljoniem paredzēts savienojuma gaitenis, kas ļaus paviljonus savstarpēji norobežot. Pēc restaurācijas un rekonstrukcijas Dzintaru koncertzāles Mazā (slēgtā) zāle būs izmantojama  visu gadu, tādējādi ievērojami bagātināsies pilsētas kultūras dzīve.

Dzintaru koncertzāles Mazā (slēgtā) zāle ar vairāk nekā 500 skatītāju vietām ir celta 1936. gadā, un tā ir nozīmīgs Jūrmalas 20. gadsimta sākuma koka arhitektūras piemineklis. Trīsdaļīgā koka būve celta pēc arhitektu Viktora Mellenberga un Aleksandra Birznieka projekta, un tās fasādē izmantoti nacionālā romantisma motīvi. Kopš ēkas uzcelšanas līdz šim laikam tai nav veikti nekādi kapitālie remonta darbi.

Projekta vizualizācijas var apskatīt šeit.