Ziņas

Saņemts pozitīvs slēdziens par VID jaunās ēkas atbilstību drošības prasībām

AS „Inspecta” iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta jaunā administratīvo ēku kompleksa attīstītājam SIA “Biroju centrs Ezerparks” pozitīvu ekspertīzes gala slēdzienu par būves un tās projekta atbilstību drošības prasībām.

Ekspertīzes slēdziens liecina, ka Būves būvprojekts ir izstrādāts un Būve uzbūvēta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam, kas nosaka mehāniskās stiprības un stabilitātes, kā arī ugunsdrošības prasības (LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm” II. un III. daļa).

Jaunās ēkas fundamentālu pārbaudi kopš janvāra sākuma veica  Ziemeļeiropas vadošais industriālo iekārtu, produktu un darba vides inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums AS „Inspecta”.

Jau februāra vidū AS “Inspecta” sniedza starpziņojumu, ka būvprojekta būvkonstrukciju projekta sadaļu risinājumi un ēkas kompleksa pāļu  pamatu konstrukciju izpildījums atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem. Tagad SIA “Biroju centrs Ezerparks” saņēmis pozitīvu atzinumu arī par pārējās ēkas būvdarbu atbilstību  drošības prasībām.

AS “Inspecta” izskatīja tehniskā projekta būvkonstrukciju risinājumus, ar nesagraujošām metodēm pārbaudīja betona stiprību, veica pārseguma pārbaudi uz normatīvo noslodzi un kontrolmērījumus projekta nesošo konstrukciju izliecēm un analizēja to atbilstību būvnormatīviem.

Tehniskajai ekspertīzei izlases kārtībā tika pakļauti ēkas pāļu pamatu un režģogu konstrukcijas, ēkas dzelzsbetona karkass un tā stiegrojums, saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas, metāla būvkonstrukcijas un jumta pārsegums, kā arī iekšējais aprīkojums un tehnoloģijas, kas saistītas ar ugunsdrošības risinājumiem.

Tāpat tika pārskatīta izpilddokumentācija, t.i. – segto darbu akti, materiālu atbilstības deklarācijas un citi dokumenti, kas saistīti ar veiktajām pārbaudēm būvniecības laikā.

SIA “Biroju centrs Ezerparks” valdes priekšsēdētājs Kaspars Zauls arī norāda, ka ar projekta ģenerālbūvnieku SIA “Re&Re” ir panākta vienošanās, ka  ēka ir jānodod attīstītājam š.g. 15. aprīlī un tai jābūt pieņemtai ekspluatācijā.

Plānots, ka jaunajā administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1 strādās vairāk nekā 2500 darbinieku no visām, šobrīd 14 dažādās adresēs Rīgā esošām VID struktūrvienībām, kā arī atradīsies plašs un ērts klientu apkalpošanas centrs. Kompleksa būvniecību pabeigs 2014.gada 15. aprīlī. Ēku kompleksa projekta īstenotājs ir SIA „Biroju centrs Ezerparks”, projekta autors - arhitektu birojs „Sarma & Norde Arhitekti”, būvdarbu ģenerāluzņēmējs - SIA „Re&Re” un projekta finansētājs - banka „Nordea”.