Ziņas

“Zirgu pasts” pēc rekonstrukcijas iegūst jaunu elpu

Nacionālais būvniecības uzņēmums RE&RE ir pabeidzis vairāk kā gadu ilgušos rekonstrukcijas un restaurācijas darbus Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Teātra un audiovizuālās mākslas katedras Teātra studiju bāzes ēkā - sauktu arī par “Zirgu pastu”, kas celta 1826. gadā un kas savu nosaukumu ieguva pateicoties iekšpagalmā līdzās esošo īsto agrākā zirgu pasta mūra ēku, kuras fasādi joprojām rotā divas zirgu galvas.

Nama vēsture stāsta, ka koka ēkas apjoms būvēts uz vidēji augsta cokola sākotnēji “u” burta veidā, un 1912. gadā ēka gar Dzirnavu ielu pagarināta ar mūra daļu. Kopējā fasāžu apdare bija veidota historisma periodam raksturīgās formās ar bagātīgu dekoru, cokols apdarināts ar sarkaniem māla ķieģeļiem. Ķieģeļu mūris krāsots, un tikai tad “izšūts” ar baltām šuvēm.

Vēsturiski ēkas plānojums paredzēja, ka ēkas 1. un 2. stāvā bija labi izgaismotas dzīvojamās telpas kopā ar sliktāk apgaismotām palīgtelpām. 1939. gadā biedrība “Latvju sieviešu nacionālā līga” lūdza būvvaldes speciālistus novērtēt telpas Dzirnavu ielā 46, kur vēlējās organizēt sarīkojumus un viesības, līdz ar to celtne tika pielāgota noteiktām vajadzībām. Šajā laikā 1. stāva telpā izveidota skatuve ar portālu un ļoti daudzas 1. stāva mazās telpas apvienotas lielākās telpās. Visas ēkas iekšdurvis izgatavotas vienā periodā, bet dažādā konstrukcijā, kas iedalītas 5 tipos, savukārt logi iedalīti 10 dažādos tipos.

Rekonstrukcijas un restaurācijas darbus “Zirgu pasta” ēkā RE&RE meistari uzsāka 2011. gada vasarā, un tas bija izaicinājumiem bagāts projekts, jo nācās renovēt ne tikai namu cienījamā vecumā ar kultūrvēsturisku vērtību, bet arī pielāgot to specifiskām vajadzībām. Šajā laikā kultūrvēsturiskais piemineklis, vēsturiskais nams ar augstās raudzes RE&RE speciālistu palīdzību ir piedzīvojis brīnišķīgas pārmaiņas, iegūstot jaunu veidolu - rekonstrukcijas būvdarbu gaitā ēka tika funkcionāli pielāgota personām ar kustību traucējumiem un, rekonstruējot esošo ēku, tika izveidota jauna piebūve. Būvdarbu laikā ir saglabāti ēkas koka arhitektūras un vēsturiskā vērtība, restaurējot arhitektoniskās detaļas un elementus. Dzirnavu ielas fasādes puse tika atjaunota autentiski esošai koka arhitektūrai, tai skaitā atjaunojot slēģus, kas līdz mūsdienām nav saglabājušies.

Lielākā un gaidītākā ēkas izbūve ir multifunkcionālā zāle pirmajā stāvā, aptuveni 150 m² platībā un divu stāvu augstumā. LKA var lepoties ar pirmo ēku visā Latvijas vēsturē, kas atbilst topošo dramatiskā teātra aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu profesionālajai apmācībai. Šobrīd “Zirgu pasts” ir ieguvis jaunu veidolu, saglabājot savu pievilcību un auru, kas panākts, vēsturiskās arhitektūras liecības iestrādājot jaunos dizaina elementos.

Projektēšanas darbu veica SIA „Arhitektu birojs Krasts”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Forma 2”. Projekta vadītājas pienākumus veica Sanda Putirska.

Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.2. pasākumā „Augstākās izglītības infrastruktūra”, 3.1.2.1. aktivitātes 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

Atklāšanas pasākuma foto galerija.

Publikācijas par atklāšanas pasākumu - laikraksts "Diena", laikraksts "Час", biznesa portāls "www.db.lv", laikraksts "Mājas Viesis".