Cēsu Jaunā pils

Objekts

Cēsu Jaunā pils

Klients

Cēsu novada dome

Adrese

Pils laukums 9, Cēsis

Nodošanas gads

2012

Būvniecības statuss

Pabeigts

2009. gada nogalē RE&RE uzsāka būvniecības un restaurācijas darbus Cēsu Jaunajā pilī. Līguma ietvaros līdz 2011.gada nogalei RE&RE veiks vēsturiski nozīmīgus un sarežģītus pils 18./19. gadsimta interjera un tā elementu restaurācijas un rekonstrukcijas darbus.

Cēsu Jaunās pils interjera restaurācija ir pēdējais posms novadam ļoti nozīmīgā Cēsu pils atjaunošanas projektā. Tas ietvēra būvniecības darbus, kompleksa sakārtošanu, labiekārtošanu, kā arī ekspozīcijas atjaunošanu. Viss tiek darīts ar mērķi piesaistīt Cēsīm vēl vairāk tūristus, jo Pils ļaus mums kļūt par vēl vienu vērtīgu tūrisma gala mērķi. Rezultātā - ekonomiskais ieguvums un lepnums par vēstures pieminekli visam novadam.

Cēsu Jaunās pils restaurācija notiek ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu projekta “Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” ietvaros un ir šī projekta pēdējais posms.

Pils interjera restaurācijas darbi ir profesionāli sarežģīts process, jo apvieno kultūras un arhitektūras mantojuma saglabāšanu, zināšanas par seno meistaru darba paņēmieniem, pils un atbilstošā laika perioda vēsturi, izpratni par muzeju darbības specifiku, kā arī lielu pieredzi un profesionālismu restaurācijas procesā. RE&RE ir viens no vadošajiem un profesionālākajiem būvniecības restaurācijas jomas uzņēmumiem Latvijā, kas īsteno arī nozīmīgu izglītošanas darbu Latvijā, piesaistot ārvalstu vadošos ekspertus, tāpēc uzņēmuma speciālisti ir priecīgi, ka nozīmīgais uzdevums - Cēsu Jaunās pils restaurācija - ir uzticēts tieši RE&RE.

Cēsu pils interjera restaurācijas ietvaros RE&RE veiks oriģinālā 18. gadsimta interjera izpēti un fiksāciju, lai atklātu oriģinālos krāsojumus, gleznojumus un izstrādātu tālāko veicamo darbu programmu. Pēc izpētes tiks veikta pils griestu un sienu vērtīgāko fragmentu restaurācija, kuru papildinās oriģinālo gleznojumu un krāsojumu atjaunošanu, grīdas un kamīnu restaurācija, kā arī laikmetam atbilstošo interjera priekšmetu izgatavošana un montāža. Interjera dizains tiks veidots atbilstoši oriģinālajam 18. gadsimta Cēsu pils interjeram. Cēsu pils restaurācijas projekta ietvaros RE&RE sadarbosies ar Latvijas Restauratoru biedrību, AIG, Cēsu pils muzeja vadību, vēsturnieku Daini Bruģi, kā arī itāļu restauratori, profesori Almu Ortolan. Lai veicinātu profesionālu un kvalitatīvu restaurācijas vides attīstību Latvijā, restauratoru zināšanu un pieredzes paplašināšanu, arī šajā projektā RE&RE turpinās ārvalstu ekspertu pieredzes apmaiņu seminārus, kas tika aizsākti, atjaunojot Rīgas Biržas namu. 

Atpakaļ uz projektu sarakstu