Dzīvojamā ēka Elizabetes ielā 3

Objekts

Dzīvojamā ēka Elizabetes ielā 3

Klients

A/S "PNIPS"

Adrese

Elizabetes iela 3, Rīga

Projektētājs

SIA "STATS Projekts"

Objekta tips

Restaurācija, rekonstrukcija

Nodošanas gads

2009

Būvniecības statuss

Pabeigts