Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī

Objekts

Skolas ielas rekonstrukcija Salaspilī

Klients

Salaspils novada dome

Adrese

Skolas iela, Salaspilī

Projektētājs

SIA Vertex projekti

Objekta tips

active

Vērienīgie rekonstrukcijas darbi, kas 2011.gadā Salaspilī bija vieni no apjomīgākajiem infrastruktūras uzlabošanas projektiem, tika veikti visas vasaras garumā. SIA “Vertex” izstrādātais tehniskais projekts paredzēja Skolas ielas rekonstrukciju (gan ielas seguma, gan apakšzemes komunikāciju) visā tās garumā Ceru ielas rekonstrukciju posmā no Skolas ielas līdz rotācijas aplim pie Salaspils 1. vidusskolas, skvēra un un sabiedriskā transporta galapunktu pie Kultūras nama “Enerģētiķis” labiekārtošanu, kā arī stāvlaukuma izbūvi pie Salaspils 1. vidusskolas.

Būvniecības uzņēmumam RE&RE Skolas ielas projekts savā ziņā bija vērā ņemams izaicinājums, jo darbu ietvaros esošās komunikācijas tika mainītas aptuveni 4 metru dziļumā. Salaspils apkārtnei kopumā ir raksturīgi sarežģīti grunts hidroģeoloģiskie apstākļi, kas būvdarbu gaitā izraisīja iepriekš neparedzētas situācijas. RE&RE speciālistiem nācās ieguldīt vairāk laika nekā bija plānots, lai piemeklētu tehnoloģijas, ar kurām būtu iespējams izbūvēt komunikācijas atbilstoši projektam.

Vērienīgo rekonstrukcijas darbu gaitā tika izrakts ap 120 tonnu smagu laukakmeņu, kas traucēja komunikāciju izbūvei, tomēr tas ir arī ieguvums, jo izraktie akmeņi, konsultējoties ar ainavu speciālistiem, tiks izmantoti pilsētvides labiekārtošanā. Šie darbi prasīja termiņu pagarināšanu un papildus resursu, tai skaitā, finanšu, piesaistīšanu.

Atpakaļ uz projektu sarakstu