Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Mārupē

Objekts

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Mārupē

Klients

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi"

Projektētājs

SIA "VentEko"

Objekta tips

Būvniecība, infrastruktūra

Nodošanas gads

2013

Būvniecības statuss

Pabeigts