Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros

Objekts

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros

Klients

SIA "Jūrmalas ūdens"

Adrese

Melluži, Valteri, Jūrmala

Projektētājs

SIA "Aqua-Brambis"

Objekta tips

Infrastruktūra

Nodošanas gads

2015

Būvniecības statuss

Pabeigts

Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos-Valteros” ietvaros paredzēta jaunu pilsētas dzeramā ūdensvada tīklu un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve. Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar pilsētas dzeramo ūdeni un kanalizācijas dienesta pakalpojumiem. Vienlaicīgi ar ielas ūdensvadu izbūvi, tiks izbūvēti pievadi individuālajiem patērētājiem. Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām uz projektējamiem ūdensvada tīkliem paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības hidrantus. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā vai citas avārijas gadījumā, ko ilgākā laika posmā neizdosies novērst, sūkņu stacijām ir paredzēts avārijas pārgāzē blakus esošajā novadgrāvī.

Dārzu un Slokas ielu krustojumā tiks izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5 notekūdeņu pārsūknēšanai (caur Valteros izbūvējamo kanalizācijas sistēmu) uz Slokas attīrīšanas ietaisēm. Savukārt Piekrastes ielā tiks izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-6 notekūdeņu pārsūknēšanai uz Slokas attīrīšanas ietaisēm.

Pamata informācija par projektu

  • Ūdensapgādes tīklu DN 100-200 mm izbūve aptuveni 13,2 km garumā, un aptuveni 250 pieslēgumu atzaru izbūve.
  • Pašteces kanalizācijas cauruļvadu DN 250-450 mm izbūve aptuveni 11,3 km garumā, un aptuveni 340 pieslēgumu atzaru izbūve.
  • Kanalizācijas spiedvadu DN 110-280 mm izbūve aptuveni 3,1 km garumā.
  • Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve ar ražību 17,4 l/s un spiedienu 15 m.
  • Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve ar ražību 23 l/s un spiedienu 23 m.

Ziņas:

Jūrmalā ekspluatācijā nodots Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu posms “Melluži – Valteri”

Atpakaļ uz projektu sarakstu